بیانیه ارزش شرکت

  • ما نسبت به تعهداتمان در قبال مشتریان اخلاقاً پاسخگو هستیم.
  • ما به همکاران به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های سازمانی احترام می گذاریم و با رفتار و عملکرد درست اعتماد متقابل را تقویت می کنیم.
  • ما با تکیه بر فرهنگ سازمانی خود و رعایت حقوق مشتریان ، خوشنامی شرکت را ارتقا می دهیم.
  • ما با تولید محصولات ارزشمند و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا امکان انتخاب بهترینها را برای مشتریان فراهم می آوریم.
  • ما به نظم،خلاقیت ، همکاری جمعی معتقد بوده و برای یادگیری و رشد خود و همکاران فرصت سازی مینماییم.

Built with HTML5 and CSS3
- Copyright © 2014 DinaWeb Co